Historie

Huis Bergh heeft ca. 500 hectare grond, waarvan 250 hectare bos in eigendom. De Motte Montferland ligt in het Bergherbos. Een motte is een door mensenhanden opgehoogde natuurlijke heuvel. De Motte Montferland is de grootste motte van Nederland. Het is rond het jaar 1000 opgeworpen. Van de 12 tot 17 meter hoge motte is tenminste de laatste 7 meter kunstmatig opgehoogd. De motte is omgeven door een gracht en een dubbele aarden wal.

Het feit dat de oudste heer van Bergh zich De Monte (Van den Bergh) noemde, duidt erop dat zijn stamslot op een berg of heuvel gelegen was. Er wordt dan ook aangenomen, dat de oudste generaties Van den Bergh niet op het huidige Huis Bergh gevestigd waren, maar op Montferland, een motte, gelegen aan de weg van Zeddam naar Beek in het Bergherbos.
De motte van Montferland, die in 1999 werd aangewezen als “beschermd archeologisch monument’ is meermalen onderwerp geweest van archeologisch onderzoek. Op basis van het aangetroffen materiaal is geconcludeerd, dat de motte een korte bloeitijd heeft gehad en in de tweede helft van de 11de eeuw al weer is verlaten. In de 12de eeuw zou er slechts een schamele bewoning zijn geweest.
Aan de rand van de heuvel is een kleine wal gehandhaafd, waarop waarschijnlijk een houten palissade heeft gestaan. Aan de voet van de heuvel bevindt zich een droge gracht. De aarde uit de gracht heeft vermoedelijk gediend om daarbuiten een wal op te werpen. Ten noordwesten van de heuvel is een hoefijzervormige voorburcht aangetroffen, die eveneens door een droge gracht is omgeven.
Opmerkelijk was de vondst van de fundering van een L-vormig tufstenen gebouw, die slechts gedeeltelijk kon worden opgegraven, aangezien het restant zich onder het huidige hotel bevindt.
In de fundering werden brandsporen gevonden, hetgeen wijst op één of wellicht meer verwoestingen. Het is niet duidelijk of dit L-vormige gebouw de functie van een donjon heeft gehad.

Verder werden op de motte de resten van een hutkom (een verzonken werk- of voorraadschuurtje) en een uitzonderlijk groot houten gebouw aangetroffen. Tenslotte vond men er ook nog de fundering van een laatmiddeleeuws bouwwerk, waarschijnlijk het restant van een gebouw dat in 1527 in archivalia wordt vermeld. Op het plateau zijn resten gevonden van 5,5 meter dikke muren van een mogelijk nooit voltooide tufstenen toren.

In de archieven wordt Montferland in 1313/14 voor het eerst vermeld als bezit van de graaf van Gelre: deze ontving er althans inkomsten uit. In 1427 verpandde de hertog van Gelre o.a. de “Monferander berge” aan de heer van Bergh. Sindsdien hebben de heren en graven Van den Bergh de heuvel in bezit.

Het volgende filmpje neemt u in het kort mee door de geschiedenis van de Motte (Met dank aan Omroep Gelderland).